صفحه اصلی > بانک های اطلاعاتی > دفاتر ICT روستایی > استان آذربایجان شرقی 

لیست دفاتر ICT روستایی استان آذربایجان شرقی

ردیف شماره نام کد آدرس پیش شماره تلفن دورنگار ATM POS صندوق امانات دایره ارزی باجه عصر CVV2 شارژ تلفن همراه شعبه ناظر
1 333378 حاج عبدال 69943 تبریز باسمنج روستای حاج عبدال ربروی مسجد جامع 1843 4136348600 4136348600 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جمهوري
2 333436 خلیلوند 69469 بناب روستای خلیلوند 1837 4137798782 4137798782 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بناب
3 333548 دیزج امیرمدار 68604 آذزبایجان شرقی اسکو دیزج امیر مدار خیابان دانش 91 4133423800 4133423835 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسکو
4 333586 باغ معروف 68295 تبریز-جنب پالایشگاه-شهرک باغ معروف-خ مخابرات-50متر پایین تر از مدرسه دخت 1842 4134317272 4134317070 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه مرکزي تبريز
5 333641 نوجه ده علیا 67945 تبریز خسروشاه نوجه ده 599 4132434333 4132434200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه مرکزي تبريز
6 333656 گوراوان 67852 عجب شیر روستای گوروان 102 4137627959 4137633013 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر عجب شير
7 333696 هزارباران 67591 تبریز روستای هزارباران 1842 4134715000 4134715133 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه مرکزي تبريز
8 333714 کجوار 67505 تبریز - کجوار- خ امام - نبش کوی مخابرات 1841 4134311444 4134311444 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه مرکزي تبريز
9 333729 خضر لو 67402 عجبشیر روستای خضرلو 102 413627200 413627200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر عجب شير
10 333759 سهلان 67183 تبریزسهلان 1841 4132424000 4132424888 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه مرکزي تبريز
11 333787 سفیده خوان 66990 تبریز روستای سفیده خوان مخابرات سفیده خوان 1843 4136313061 4136313111 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گلباد
12 333801 هفت چشمه 66909 ممقان روستای هفت چشمه 93 4134473232 4134473232 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آذرشهر
13 333808 مایان سفلی 66876 تبریز-مایان سفلی -خ ازادی -نرسیده به کوچه مخابرات 1841 4112521310 4112521616 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه مرکزي تبريز
14 333817 خلجان 66797 تبریز - خلجان 1842 4134305555 4134306333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه مرکزي تبريز
15 333854 قاضی جهان 66485 آذربایجان شرقی - آذرشهر - دهستان قاضی جهان - خیابان امام - پلاک 552 1820 4134567000 4134567000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آذرشهر
16 333904 جوان قلعه 66088 آذربایجانشرقی عجبشیر قلعه چای  جوانقلعه 102 37612133 37612600 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر عجب شير
17 333943 چاوان 65834 تبریز بالاتر از شهرک یاغچیان روستای چوان 1843 36318630 36318431 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه مرکزي تبريز
18 334037 امیردپزج 65071 اذرشهر روستای امیردیزج 1821 41345564222 4134564334 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آذرشهر
19 334045 فتح آباد 65019 تبریز فتح آباد 1843 4133890601 4133890602 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جمهوري
20 334064 زوارق 64848 روستای زوارق دفتر مخابراتی 1837 4137715333 4137715555 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بناب
21 334174 مایان علیا 64074 مایان 1841 4132421733 4132421732 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه مرکزي تبريز
22 334183 گنبرف 64028 اسکو روستای گنبرف 1809 4133233466 4133233466 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسکو
23 334202 شیخ حسن 63905 تبریز روستای شیخ حسن 96 4134308277 4134308750 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه مرکزي تبريز
24 334240 ایرانق 63709 تبریز -روستای ایرانق _ جنب رکت تعاونی 1831 4143320775 4143320775 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه مرکزي تبريز
25 334286 گل تپه 63324 عجبشیر روستای کل تپه 102 4137624096 4137624096 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر عجب شير
26 334340 شیرامین 62866 تبریز-آذرشهر-شیرامین خ امام 1819 4134542333 4134542243 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آذرشهر
27 334350 سرین دیزج 62799 تبریز -ایلخچی -روستای سرین دیزج 91 4133467333 4133467232 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسکو
28 334352 خاصبان 62792 تبریز ایلخچی روستای خاصبان اول خیابان حافظ پست بانک خاصبان 91 4133476656 4133476717 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسکو
29 334364 اولی کندی 62715 تبریز روستای اولی کندی 96 4132473000 4132473131 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه مرکزي تبريز
30 334490 دین اباد 61842 آذر شهر روستای دین آباد کوچه ایثارگر 93 4135261990 4135261990 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آذرشهر
31 334531 باویل 61551 اسکو- باویل 1807 4133483333 4133483333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسکو
32 334534 ورینجق 61539 عجب شیر روستای ولینجق 102 4137616344 4137616344 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر عجب شير
33 334770 داشسکن 59926 روستای داشکسن 1819 4134553272 4134553364 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آذرشهر
34 334776 ارپادرسی 59884 تبریز روستای آرپادره سی 1843 4136334000 4136334333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جمهوري
35 334801 حوری 59725 آ.شرقی عجبشیرروستای حوری 102 4137607369 4137607369 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر عجب شير
36 334813 خانپان 59652 اذربایجان شرقی شهرستان عجب شیر روستای خانیان 102 4137633012 41373633012 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر عجب شير
37 334824 هروی 59584 تبریز روستایهروی 1843 4116332000 4116332000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گلباد
38 334864 سپلاب 59283 آذرشهر سیلاب خ امام مرکز مخابرات 1819 4134552333 4134552533 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آذرشهر
39 334883 خاصلورد 59156 روستای خاصلو روبروی بنگاه معاملاتی 594 4124529565 4124529565 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آذرشهر
40 334975 فیروز سالار 58492 فیروزسالار خ ولی عصر پ 7 1824 4134529484 4134529484 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آذرشهر
41 334992 یایچی 58392 عجبشیر روستای یایچی 102 4137606392 4137606392 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر عجب شير
42 335177 رازیان 57053 آذربایجان شرقی -شهرستان عجبشیر روستای رازیان 1881 4137649333 4137649333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر عجب شير
43 335187 استیار 56978 تبریز روستای استیار 1841 4136573130 4136573130 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جمهوري
44 335203 اسبس 56882 تبریز روستای اسبس 96 4134301430 4134301430 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گلباد
45 335258 خاصه لر 56509 ایلخچی خاصه لر خ امام .پست بانک خاصه لر 91 4133417263 4133417263 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسکو
46 335264 قشلاق 56475 آذربایجان شرقی آذرشهر گوگان روستای قشلاق ده متری بعداشت 1824 4134529404 4134529947 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آذرشهر
47 335288 خراجو 56281 آذرشهر - روستای خراجو 593 4134235051 4134235051 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آذرشهر
48 335314 الوانق 56127 آذرشهر روستای الوانق 1819 4134544333 4134544337 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آذرشهر
49 335345 اخی جهان 55965 اذرشهر اخی جهان خ دانش 593 4134533057 4134529758 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آذرشهر
50 335363 روشت 55860 روستای روشت بزرگ 95 4137712000 4137712000 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر بناب
51 335367 زینجناب 55836 تبریز-روستای زینجناب مرکزمخابرات زینجناب 1842 4134712333 4134712222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه مرکزي تبريز
52 335379 نعمت آباد 55712 باسمنج روستای نعمت آباد 96 4136349072 4136349071 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جمهوري
53 335385 قوزلوجه 55649 عجب شیر روستای قوزلوجه 102 4137603333 4137603479 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر عجب شير
54 335414 آنا خاتون 55456 تبری آناخاتون مخابرات 1840 4132690022 4132690555 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه مرکزي تبريز
55 335426 ینگجه 55389 ینگجه مبدان امام علی علیه السلام 1822 4134236574 4134236574 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آذرشهر
56 335561 دیزج لیلی خانی 54581 تبریز-باسمنج-دیزج لیلی خانی-جنبب خانه بهداشت 1843 4136310333 4136310111 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گلباد
57 335598 شادابادعلیا 54343 روستای شادبادعلیا 1843 4136323333 4136323111 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گلباد
58 335599 مهماندار 54340 عجب شیر روستای مهماندار 102 4137615503 4137615503 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر عجب شير
59 335726 کهنمو 53539 اسکو کهنمو 91 4133488700 4133488700 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسکو
60 335742 اسکندر 53437 تبریز شهرجدید شهریار روستای اسکندر 1843 4136329171 4136329171 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جمهوري
61 335849 اسنجان 52657 آذربایجانشرقی شهرستان تبریز روستای اسنجان مرکز مخابرات اسنجان 1842 4114320133 4114320288 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه مرکزي تبريز
62 335943 کرد لر 51884 اسکو ایلخچی روستای کردلر 91 4133425222 4133425888 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسکو
63 335955 کندرود 51793 دروازه مخابرات روستای کندرود 1843 4136304900 4136304900 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جمهوري
64 335985 بیرق 51587 تبریز روستای بیرق 1843 4118289530 4116316630 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گلباد
65 335988 نادیلو 51566 آذرشهرروستای نادیلو دفتر ict روستایی نادیلو 1821 4134545333 4134545900 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آذرشهر
66 336011 لیقوان 51441 باسمنج روستای لیقوان 1843 4136326333 4136326200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر جمهوري
67 336146 تیمورلو 50520 تیمورلو - خ امام - نبش کوچه خیام 1823 4134529504 4134529204 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آذرشهر
68 336200 کمیچی 50240 آذر بایجانشرقی اسکو ایلخچی روستای گمیچی 1805 4133477333 4133477200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسکو
69 336205 تازه کند 50212 استان آش - تبریز - خسروشاه - دهستان تازه کند 1838 4132455256 4132455256 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه مرکزي تبريز
70 336211 عنصرود 50147 اسکو روستای عنصرود 91 4133363333 4133363333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسکو
71 336290 بازارلو 49614 عجب شیر روستای باراز 102 4137604908 4137604908 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر عجب شير
72 336304 مهرآباد 49528 عجبشیر روستای مهراباد 102 9148402292 4136723511 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر عجب شير
73 336420 آق گنبد 48755 تبریز- اسکو- جزیره اسلامی روستای اق گنبد 1805 4133468333 4133468333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسکو
74 336449 خانقاه 48562 روستای خانقاه خ امام مخابرات خانقاه 1819 4134549333 4134549333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آذرشهر
75 336502 سرای 48173 تبریز روستای سرای ده 91 4133672222 4133672222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسکو
76 336559 خورخور 47790 اسکو روستای خورخور 91 4133227411 4133227412 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسکو
77 336574 اترجان 47647 آذربایجانشرقی تبریز روستای انرجان 1842 4134711033 4134711033 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه مرکزي تبريز
78 336582 اسکندان 47572 اسکو روستای اسکندان 91 4133493333 4133493333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسکو
79 336587 کرد اباد 47529 آشرقی اسکو کرداباد 91 4133420222 4133420222 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسکو
80 336613 بوکت 47391 آ.شرقی عجبشیرروستای بوکت 102 4137602333 4137602333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر عجب شير
81 336658 دستجرد 47084 گوگان روستای دستجرد 1824 4134534484 4134534574 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آذرشهر
82 336671 کلجاه 47009 کلجاه - کوی آزادی 1807 4133462799 4133462300 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسکو
83 336728 الوار سفلی 46603 تبریز -الوار سفلی - جنب دهیاری 96 4132425000 4132425333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه مرکزي تبريز
84 336777 زین الحاجیلو 46183 ایلخچی - روستای زین الحاجلو - دفتر ict 91 4133460333 4133460333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسکو
85 336787 علی زارع 46104 تبریر - روستای الوار علیا 1841 4132427000 4132427400 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه مرکزي تبريز
86 336813 پسیان 45840 اذربایجان شرقی عجبشیر روستای پسیان 102 4136782951 4136782951 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر عجب شير
87 336874 شیشوان 45428 آ.ش عجبشیر روستای شیشوان 102 4137624097 4137624097 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر عجب شير
88 336891 ینگی اسپران 45301 تبریز روستای ینگی اسپران خیابان اصلی 1840 4132470101 4132470101 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گلباد
89 336922 پیرچوپان 45107 اذرشهر روستای پیرچوپان 1819 4134548313 4134548232 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آذرشهر
90 336933 جینار 45029 آ.شرقی عجبشیرروستای چنار 102 4137605333 4137605430 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر عجب شير
91 336935 ملک کیان 45013 تبریزاول جاده اهرروستای ملک کیان 1843 4136330000 4136330111 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر گلباد
92 336938 کندوان 44998 اسکو کندوان 91 4158346000 4158346002 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسکو
93 336941 اوغلی 44982 تبریز روستای اوغلی 96 4132691443 4132691245 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه مرکزي تبريز
94 337070 ساتللو 44003 تبریز خسروشاه روستای ساتلو 1838 4132431333 4132431333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه مرکزي تبريز
95 337168 خانمیر 43337 آذرشهر-روستای خانمیر 593 4134239474 34239474 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر آذرشهر
96 337185 بارانلو 43195 آ ش تبریز روستای بارانلو 1838 4132435585 4132435606 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه مرکزي تبريز
97 337188 امقان 43182 اسکو روستای آمقان 1808 4133428333 4133428333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسکو
98 337200 خواجه دیزج 43086 تبریز-روستای خواجه دیزج 1841 4132852626 4132852200 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه مرکزي تبريز
99 337313 مجارشین 42408 اسکو روستای مجارشین 1809 4133471333 4133471333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسکو
100 337349 اسفهلان 42157 تبریز-جاده تبریز-آذرشهر-روبروی نیروگاه حرارتی روستای اسفهلان کوی سلامت 1839 4132458576 4132458252 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه مرکزي تبريز
101 337350 اربط 42156 اسکو روستای اربط 1809 4133474333 4133474333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسکو
102 337378 بایرام 41902 آذربایجانشرقی- اسکو - بایرام 91 4133423704 4133423704 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسکو
103 337393 شیراز 41765 عجبشیر شیراز 102 37647939 37647939 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر عجب شير
104 337407 ینگجه 41656 عجب شیر روستای ینگجه 102 4137604511 4137604512 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر عجب شير
105 337527 آخولا 40841 آشرقی تبریز روستای آخوله 1838 4132432555 4132432647 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر شعبه مرکزي تبريز
106 337575 قبپچاق 40471 روستای قبچاق 1805 4133464333 4133464333 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسکو
107 337651 بیگلو 40039 روستایی بیگلو 589 4133417266 4133417266 خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر اسکوآخرین اخبار روستایی استان